MAPEI ULTRACOLOR PLUS FUGA 141 2KG KARMEL

38.38

7 w magazynie

Add to Wishlist Browse Wishlist
SKU: 8022452103896 Kategoria:

ULTRACOLOR PLUS KOLOR: 141 KARMEL – 2kg

ELASTYCZNA, SZYBKOWI???CA I SZYBKOSCHN?CA, MODYFIKOWANA POLIMERAMI FUGA CEMENTOWA DO SPOINOWANIA SZCZELIN O SZEROKO?CI DO 20 mm.

DO ?AZIENEK I BASENW. NA OGRZEWANIE POD?OGOWE. NA TARASY, BALKONY, SCHODY I ELEWACJE.

NA POSADZKI I ?CIANY W MIEJSCACH NARA?ONYCH NA DU?E NAT??ENIE RUCHU (LOTNISKA, CENTRA HANDLOWE, RESTAURACJE itp.).

FUGA UNIWERSALNA

szeroko?? do 20 mm

wewn?trz i na zewn?trz

na wszystkie typy pod?o?a

do wszystkich rodzajw p?ytek

do kamienia naturalnego

43 kolory spjne z ofert? silikonu MAPESIL AC

FUGA ULTRAWYTRZYMA?A

wyj?tkowo odporna mechanicznie (na ?cieranie oraz ?ciskanie i zginanie – rwnie? po cyklach zamra?ania i rozmra?ania)

odporna na ple?nie i grzyby

odporna na powstawanie przebarwie? i wykwitw

odporna na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne

wysoce odporna na zabrudzenia

mo?liwo?? obci??ania posadzek ruchem pieszym ju? po 3 godzinach i pe?nego obci??ania powierzchni po 24 godzinach od zafugowania

FUGA O WYSOKIEJ ZAWARTO?CI UNIKALNEJ TECHNOLOGII MAPEI

TECHNOLOGIA BIOBLOCK – specjalne cz?steczki pochodzenia organicznego, roz?o?one rwnomiernie w mikrostrukturze fugi, uniemo?liwiaj? tworzenie si? mikroorganizmw odpowiedzialnych za powstawanie ple?ni i grzybw na jej powierzchni.

TECHNOLOGIA DROPEFFECT – specjalne dodatki hydrofobowe znacznie ograniczaj? wch?anianie wody (efekt perlenia krople wody zatrzymywane s? na powierzchni fugi), co u?atwia utrzymanie w czysto?ci.

TECHNOLOGIA ULTRACOLOR – specjalne cementy wchodz?ce w sk?ad ULTRACOLOR PLUS, inaczej ni? cement portlandzki stosowany w tradycyjnych fugach, nie wytwarzaj? podczas procesu hydratacji kryszta?kw wodorotlenku wapnia, dzi?ki czemu na powierzchni ULTRACOLOR PLUS nie pojawiaj? si? wykwity i przebarwienia.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny czas u?ytkowania: 35-40 min.

Czas oczekiwania przed profilowaniem: 15-30 min.

Obci??enie ruchem pieszym: po oko?o 3 godz.

Pe?ne obci??enie: po 24 godz. (48 godz. dla niecek i basenw).

Nak?adanie: gumow? pac? MAPEI lub zacieraczk? mechaniczn?.

Profilowanie: g?bk? MAPEI lub pac? do czyszczenia fug z podk?adem ze specjalnej w?kniny.

EMICODE: EC1PLUS bardzo niska emisja lotnych zwi?zkw organicznych.

Kolor: 43 kolory.

Przechowywanie: 24 mies.

Zu?ycie: zale?nie od wymiarw spoiny.

Opakowania: alupacki 5 i 2 kg.

Waga2.0000 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.